Yhteinen eurooppalainen kauppalaki - Common European Sales Law

Vielä tällä hetkellä tavaroiden ja palvelusten kauppaa säännellään Euroopassa maiden omien kansallisten lakien perusteella. Erot eri maiden lainsäädännöissä ja kulttuureissa vaikeuttavat kaupankäyntiä ja tekevät sen kalliimmaksi korkeiden transaktiokustannusten takia. Pelkästään annetut direktiivit eivät ole riittävästi tehostaneet kaupankäyntiä yhteismarkkinoilla. Sen takia EU komissio on ehdottanut yhteisen kauppalain säätämistä jäsenvaltioiden välille.

Ehdotuksen mukaan yhteinen eurooppalainen kauppalaki parantaisi kuluttajien asemaa heidän tehdessään ostoksia muista jäsenvaltioista.
Se myös lisää tavaroiden ja palvelusten tarjontaa sekä yritysten välistä kilpailua, mikä mahdollistaa tavaroiden ja palvelusten paremman laadun ja edullisemmat hinnat kuluttajille.