Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutuksellahenkilö valtuuttaa jonkun toisen valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että hän myöhemmin itse tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutusta koskevassa valtakirjassa valtuuttaja määrittelee ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään paitsi taloudellisissa myös muissa henkilöään
koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi terveydenhoidossa.

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä. Lähioimainen ei voi toimia todistajana. Allekirjoitettu valtakirja luovutetaan valtuutetulle.

Ennakoi tulevaisuus ja laadituta valtakirja ajoissa

Palveluihimme kuuluu myös edunvalvontavaltakirjojen laatiminen. Ottakaa yhteyttä puh. 0400 712 189 Terho Kivimaa tai sähköpostitse terho.kivimaa@auxilior.fi.

Milloin edunvalvontavaltuutus tulee voimaan?

Siinä tapauksessa että, valtuutuksen antanut henkilö ei kykene enää hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi, valtuutettu voi pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen. Valtuutetun tulee esittää maistraatille alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto, joka todistaa, että valtuutuksen antanut henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitamaan asioita, joita valtuutus koskeee. Valtuutus tulee voimaan heti, kun maistraatti on vahvistanut sen.